Adók Spanyolországban Magyar Ingatlantulajdonosok Számára |
header_image
Your search results

Adók Spanyolországban Magyar Ingatlantulajdonosok Számára

Posted by admin on 19 May, 2017
| 0

Adók Spanyolországban Magyar Ingatlantulajdonosok Számára.

A magyar ingatlantulajdonosokra kivetett spanyolországi adók egy olyan téma, amelyet sok ingatlanvásárló, aki Alicantében, Murciában és Almeríában vásárol ingatlant, figyelmen kívül hagy. Ebben a cikkben megmutatom Önnek, melyek ezek az adók.

Mind ingatlanügynökök, kapcsolatban állunk egy ügyvédi irodával, akik segíthetnek Önnek. Ez az ügyvédi iroda a nem helybéliek adózására specializálódott, emelAdók Spanyolországban lett sokéves tapasztalattal, valamint magyarul beszélő munkatársakkal is rendelkeznek. Sokan szerződnek velük a mi magyar ügyfeleink közül is, hogy átfogó szolgáltatásban részesüljenek az adószámítást, továbbá az adó megfizetését és elszámolását illetően, ezen felül pedig, hogy képviseljék őket Spanyolországban.

MEGJEGYZÉS: A külföldiekre kivetett adók nem magasabbak, mint a spanyolok adói. Mindannyian ugyanannyi százalékot fizetnek az ingatlanjaik után.

Magyarokra Kivetett Adók Spanyolországban – Az Éves Bevallás.

Azon természetes személyek, akik nem települtek le Spanyolországban, és akik városi ingatlannal rendelkeznek Spanyolország területén, évente meg kell, hogy fizessék az ún. IRNR-t (Impuesto sobre la Renta de No Residentes, vagyis a Nem Helybéliek Bérleti Adója). Az ingatlanból származó bevétel, legyen az valódi (bérleti díj), vagy becsült (saját használat), egyaránt terhelésnek vannak alávetve.Adók Spanyolországban

1.) Bérbeadás: A 2016-os adóérve vonatkozó, spanyolországi magyarokat és spanyolokat terhelő adók tekintetében, amelynek bevallása 2017 folyamán történik, a városi ingatlanok bérbeadásából származóbevételt terhelő adó mértéke 24,75%.

Abban az esetben, ha kettős adóztatásról szóló egyezmény áll fenn Spanyolországgal, az ingatlan tulajdonosa csökkentheti a befizetendő adó mértékét, ha a saját országában vallja be a bérbeadásból származó bevételt.

A kiadásból származó bevételekbevallása minden negyedévben meg kell, hogy történjen.

2.) Saját használat: Amennyiben az ingatlant saját célra használják, vagy üresen áll, az alkalmazandó adó mértéke a 2017-es adóév folyamán továbbra is 24%, habár azok, akik az Európai Unió tagállamaiban tartózkodnak, csökkenthetik a terhelést 19%-ra 2017-ben.

Adók Spanyolországban 4A bevallás és a befizetéshatárideje saját használatú ingatlanok esetén az időben elhatárolt bevételek után következő év január 1-e és december 31-e közt alakul.

A Bérleti Adó spanyolországi magyarok számára önálló bevallás alapján kerül kivetésre, vagyis, mindenki saját maga kell, hogy az interneten utána járjon adója kiszámításának helyes módjának, elvégezze a számítást, valamint lebonyolítsa a befizetést.

Spanyolországban Letelepedett Magyarok Adói.

A hatályos jogszabályok értelmében egy természetes személy letelepedettnek tekinthető, amennyiben az alábbiak közül bármelyik fennáll:

Adók Spanyolországban 31 – Egy éven belül több mint 183 napot tölt Spanyol területen.

2 – Vállalkozása vagy gazdasági tevékenységének központja Spanyolországban van.

3 – Házastársa vagy kiskorú gyermeke letelepültnek számít Spanyolországban.

Amennyiben a fentiek bármelyike bekövetkezik, az illető automatikusan kötelezetté válik arra, hogy bemutassa adóbevallását Spanyolország felé, mint adóalany.

Ezen bevallásnak tartalmaznia kell minden bevételét és kiadását (munkabér, tőkehozam, gazdasági tevékenységből származó bevétel, bérbeadások, stb.), amelyek esetlegesen spanyol területen vagy más országban keletkeztek.

A fentebbiek nem azt jelentik persze, hogy a spanyolországi magyaroknak duplán kellene adózniuk a külföldi bérleti díjak után. Ilyen esetben kérvényezniük kell az adómentességet, vagy az az adott országban, ahol a bevétel keletkezett, vissza kell igényelniük a már befizetett összeget.

Vagyonadó A Spanyolországi Magyarok Számára.

Azon magyarok, akik nem számítanak letelepültnek, és egy adott év december 31-én tulajdonolnak valamilyen vagyontárgyat vagy jogot Spanyolországban, meg kell, hogy fizessék az ún. vagyonadót (Impuesto sobre el Patrimonio).Adók Spanyolországban 5

Ingatlan vagyontárgyak esetén az alkalmazandó adó mértékének kiszámításának alapját az ingatlan értékének és az azt terhelő esetleges tartózások (pl. jelzálog) különbsége szolgáltatja.

A terhelés mértéke változhat az adóalap függvényében, és 0,2% és 2,5% közt ingadozhat. A vagyonadó bevallása kötelezően interneten keresztül történik.

Ingatlan vagyontárgy utáni adó spanyolországi magyarok számára (IBI – Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

Az ingatlan vagyontárgy utáni adó az ingatlanok értékét terhelő adónem, amelynek befizetése az adott év január 1-én tulajdonjoggal rendelkező személy felelőssége. Az ingatlan vagyontárgy utáni adó kiszámítása és beszedése az önkormányzatok kizárólagos hatáskörébe tartozik, akik figyelembe veszik a terhelést, az adómentességet, valamint az esetleges engedményeket, amelyeket megfelelőnek ítél.

Általánosságban elmondható, hogy a bevételeket, amelyek ezen adó jóvoltából befolynak, az adott önkormányzat fennhatósága alá eső terület fejlesztésére és karbantartására fordítják (közvilágítás, útépítés, köztisztaság, és további szolgáltatások).

Az ingatlan vagyontárgy utáni adóhoz járó átvételi elismervényt évente bocsátják ki, és a bankokon keresztül lehet igényelni.

További Magyarokra (és helyiekre) Kivetett Adók Spanyolországban.

A szemétadó egy olyan közigazgatási adónem, amelyet a szemétszedési és eltakarítási szolgáltatások igénybevételére fordítanak. Valamennyi önkormányzat maga dönt a befizetés határidejéről és módjáról (éves, féléves, stb.)

Egy utolsó megjegyzés.

Azon természetes és jogi személyek, akik letelepedettnek számítanak Spanyolországban (spanyolok és külföldiek egyaránt), akik valamilyen másik országban ingatlant vagy jogot birtokolnak, kötelesek benyújtani egy bevallást ezen vagyontárgyakról az Adóügynökségnek (Agencia Tributaria), mely az alábbi felosztáson alapul:

Pénzügyi entitások elszámolása

 Bérleti díjak, élet- vagy betegbiztosítás, részvények, bizonyos intézmények közös tőkéjében való részesedés, illetve befektetési alapok
 Ingatlan vagyontárgyak, illetve ingatlant érintő jogok

A spanyolországi magyarok nem kötelesek bemutatni a fent említett bevallást, amennyiben az összesített vagyontárgyaik és jogaik értéke a fenti három részből összesen nem múlja felül az 50.000 eurót.

A külföldi vagyontárgyakról és jogokról szóló bevallást kötelező jelleggel az interneten keresztül kell benyújtani. Ezen bevallás késve benyújtása, vagy benyújtásának elmulasztása súlyos adóügyi vétségnek minősül, és számottevő anyagi következményeket von maga után.

Kérjük, írja meg, mit gondol cikkünkről. Ismerte ezeket a spanyolországi magyarokat érintő adókat? Úgy gondolja, Spanyolországban túl sok adót fizetnek? Véleménye érdekel minket.

Itt egy másik cikk a blogról, amely érdekelhet: “Tetőtéri Lakások Alicantéban. Útmutató Külföldi Vásárlóknak “

Link: http://lukentum.com/alicantei-tetoteri-lakas/

Leave a Reply

keep2porn.net shemale777.com dominationworld.com