Szabalyzat |
header_image
Your search results

Szabalyzat

Hivatalos játékszabályzat

A Lukentum.com/ajandek OLDALRÓL

Nem szükséges vásárolnia, hogy nyerjen. A vásárlás nem növeli az esélyeit a nyerésre. A játék a nemzeti jogszabályok és szabályozások hatásköre alá esik.

A Lukentum.com egy három (azaz 3) napos nyaralást. A sorsolásra történő jelentkezés 12:01-kor kezdődik, greenwichi idő szerint, a meghirdetés napján, és addig tart, ameddig a nyertes nevét ki nem hirdetjük a kiválasztott napon, melyet havonta frissítünk, és megtalálható ezen az oldalon: http://www.lukentum.com/szabalyzat (“A sorsolás időtartama”).

1. – A játék feltételei: http://www.lukentum.com (a “Sorsolás”) nyitva áll mindenki előtt, aki jogilag magyar állampolgárnak minősül, és a helyi jogszabályozás szerint nagykorú a játékba lépés pillanatában. Amennyiben egy Magyarországon kívülről érkező pályázó esélyessé válik a győzelemre, úgy az illetőt alávetjük a „Nyertes kiválasztása és értesítése” részben taglalt folyamatnak.

A Lukentum.com munkatársai és vezetői, vagy bárki a társvállalataiktól (vagy leányvállalatoktól), tagok, képviselők, konzulensek, szerződéskötők, jogi tanácsadók, reklámügynökök, PR-osok, promóciós ügynökök, marketingügynökségek, valamint közvetlen családtagjaik (feleségek, férjek, szülők, gyermekek, testvérek, valamint az ő házastársaik, függetlenül attól, hol élnek), illetve mindazok, akik velük egy háztartásban élnek nem vehetnek részt a játékban. A játékban való részvétellel a résztvevő teljes mértékben elfogadja a Játékszabályzatot, valamint a szponzor döntéseit, amelyek végérvényűnek én döntő erejűnek minősülnek a Sorsolás tekintetében. A szponzor fenntartja a jogot, hogy megítélje a nyertes jogosultságát a nyereményre. Valamennyi jelentkezés, amely ellentmond ezeknek a szabályoknak („Hivatalos Játékszabályzat”), semmisnek tekintendő, ahogyan abban az esetben is, ha a helyi jogszabályok tiltják vagy korlátozzák az efféle nyereményjátékokat.

2. – Játékbalépés: Hogy megnyerhessék a háromnapos fődíjat, a résztvevők („Résztvevők”) a sorsolási időszak alatt bármikor játékba léphetnek, ha megfelelően és hiánytalanul kitöltik a http://www.lukentum.com/ajandek (a „Weboldal”) oldalon található kérdőívet. EGY ADOTT SORSOLÁSI IDŐSZAKON BELÜL EGY SZEMÉLY CSAK EGYSZER NEVEZHET. Amennyiben egy személytől több jelentkezés is érkezik, úgy csak az első jelentkezést fogjuk érvényesnek tekinteni. Amennyiben vitahelyzet alakulna ki a jelentkezések körül, a jelentkező a jelentkezéskor megadott e-mail címhez tartozó jogos felhasználó lesz. A jogos e-mail fiók tulajdonos az a személy, akinek neve hozzá van rendelve az adott e-mail címhez az internetszolgáltató vagy az internetes levelezőrendszert működtető cég által, vagy rendelkezik domain névvel, melyet az adott e-mail címmel regisztráltak.

3. – A nyertes kiválasztása és értesítése / esélyek: A húzás havonta történik. A szponzor húzással kiválaszt egy (1) potenciális nyertest a játékosok neveit tartalmazó edényből, akiknek a jelentkezése sikeresen beérkezett a sorsolási időszak végéig, és kizár minden olyan játékost, akik előző hónapokban már nyertek. A húzás dátuma és időpontja megtalálható ezen az oldalon: http://www.lukentum.com/koszonjuk/. A nyerési esélyek attól függnek, hány jelentkezés érkezett be hozzánk a húzás pillanatáig. A játékosoknak nem kell személyesen jelen lenniük, hogy nyerjenek.

A potenciális nyertest e-mailben és / vagy Facebook üzenet formájában értesítjük minden húzás alkalmával, hét (7) napon belül, miután megtörtént maga a húzás, és tudomására hozzuk, hogy lehetősége van nyerni.

Amennyiben egy Facebook üzenet vagy egy e-mail nem kerül megválaszolásra 3 próbálkozás után, vagy ha az e-mail üzenet kézbesíthetetlennek bizonyul, vagy ha a potenciális nyertes kizárásra kerül, vagy bármilyen egyéb módon megfoszttatik nyerési esélyétől, vagy ha öt (5) napon belül visszautasítja a nyeremény elfogadását, vagy ha megtagadja, vagy nem képes megfelelni az átvételi követelményeknek, melyeket lentebb részletezünk, a díjat visszavesszük tőle, és egy másik lehetséges nyertest választunk véletlenszerűen, a fennmaradó játékosok közül.

4. – Átvételi követelmények:A lehetséges nyertesnek meg kell felelnie valamennyi alábbi feltételnek, hogy hivatalos nyertessé válhasson:
a. Küldenie kell magáról egy nem túl régi fényképet jpeg formátumban.
b. Alá kell írnia egy nyilatkozatot a kiválaszthatóságáról, felelősségéről, valamint a reklámozás jogáról (ahol ezt a törvény engedélyezi), 10 napon belül az értesítést követően (amint az a „Felelősségnyilatkozat” résznél olvasható).
c. Adjon visszajelzést, amennyiben a szponzor igényt tart rá, a nyaralási élményről.

5. – A nyeremények:
a. Nyeremény: Egy (1) játékos megnyeri a három (3) ingyenes éjszakát egy 3-4- csillagos hotelben Alicantében. A nyertesnek egy (1) éven belül fel kell használnia a nyereményt, onnantól számítva, hogy azt átvette. A nyaralásba nem tartozik bele az utazás, utasbiztosítás, vagy bármely más kiadás. A nyereményben csak a hotelben való tartózkodás foglaltatik benne.
b. A Nyeremény Értéke: A nyeremények értékét nagyjából 300 euróra becsülik, a nyaralás időpontjától függően.

6. – Megszorítások: A szponzor fenntartja a jogot, hogy csak egy meghatározott számú díjat sorsoljon ki, véletlenszerű húzás által kiválasztott, korábban még nem díjazott résztvevők körében. Egy jelentkezőnek csak egy (1) nyeremény kerülhet kisorsolásra, ahogyan háztartásonként is csak egy nyeremény találhat gazdára. A nyertesek kikerülnek a további húzásokból, és többé nem lesz lehetőségük díjakat nyerni. A nyerteseknek fel kell használniuk az utazást az értesítéstől számított 12 hónapon belül. Valamennyi kisorsolt nyaralás három (3) egymást követő éjszakára szól. A nyertesnek mindenképpen az utazók közt kell lennie.

Valamennyi nyaralásnál figyelembe kell venni az elérhetőséget. Semmiféle visszatérítés, kárpótlás, vagy alternatív időpontok nem járnak abban az esetben, ha a nyertes által megtett foglalást lemondják. A nyeremény más promóciós kedvezménnyel nem kombinálható. A nyeremény a nyertes által nem értékesíthető és nem átruházható.
A nyertes kísérői közül mindenki kell, hogy rendelkezzen érvényes utazási dokumentumokkal, beleértve a személyazonosításra alkalmas okmányokat, útlevelet, illetve vízumot, amennyiben szükséges. Valamennyi költség és díj, valamennyi adó, illetve egyéb kiadások, melyek a nyeremény elfogadásával és felhasználásával járnak, és amelyeket külön nem emelünk itt ki, beleértve a légi utazás költségeit, a reptér és a város közti utazást, jármű- és utasbiztosítást, utazási illetékeket, reptéri illetéket, különféle szolgáltatások díjait, a biztonsági szolgálatot, az étkezést, a kirándulásokat és / vagy egyéb kiadásokat, csak és kizárólag a nyertes egyéni felelőssége alá tartoznak.

A nyertes társaságában utazók a lakóhelyén hatályos jogszabályok értelmében nagykorúnak kell lennie.

Amennyiben a helyi törvények engedik, a vendégnek felelősségi nyilatkozatot kell tennie az előre lefoglalt utazás előtt. Amennyiben a nyertes és / vagy a vendég olyan magatartást tanúsít, amely (a szponzor saját megítélése szerint) tűrhetetlen, fenyegető, vagy törvénytelen, vagy amely más személyeket sért vagy fenyeget, vagy sérti vagy bármely egyéb módon károsítja a szponzor vagy a szponzor bármely szolgáltatásának, termékének, logójának, stb. hírnevét és / vagy visszaél a vendégekkel szembeni jóindulatával, a szponzor fenntartja a lehetőséget, hogy korábban véget vessen a nyaralásnak, és haza küldje a nyertest és / vagy a vendéget, amely után neki semmiféle további kötelessége nem lesz (beleértve a kárpótlásfizetést) a nyertes és / vagy a vendég felé, továbbá valamennyi jövőbeli foglalás törlésre kerül.

Amennyiben a nyertes és / vagy a vendég olyan magatartást tanúsít, amely (a szponzor saját megítélése szerint) törvénytelen, helytelen, vagy a nyertes és / vagy a vendég elfogását és felelősségre vonását vonja maga után, a szponzornak semmiféle kötelezettsége nincsen, hogy az okozott károkat, díjakat, büntetést, stb. megfizesse, vagy hogy a nyertes és / vagy a vendég által okozott költségeket megtérítse, amelyek a fent nevezett viselkedésből származnak. A TÖRVÉNYBEN MEGSZABOTT KERETEKEN BELÜL A SZPONZOR SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL BÁRMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉT, HALÁLESETÉRT, TULAJDON MEGRONGÁLÁSÁÉRT, JOGSÉRTÉSEKÉRT, VAGY EGYÉB KÁROKÉRT ILLETVE KÖLTSÉGEKÉRT, MELYEK A NYEREMÉNNYEL KAPCSOLATOS UTAZÁSOKBÓL SZÁRMAZNAK, VAGY BÁRMILYEN EGYÉB MÓDON A NYERTESEK ÉS / VAGY A VENDÉGEIK TEVÉKENYSÉGÉVEL, VAGY A NYEREMÉNYEK ELFOGADÁSÁVAL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOSAK.
A nyereménnyel kapcsolatos részletek kizárólag a szponzorra tartoznak. A szponzort a törvény kötelezi, hogy információt adjon ki a nyereményről, amennyiben szükséges.
7.- ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: A szponzor, valamint a neki dolgozó vállalatok megkereshetik a jelentkezőket e-mailben, levélben, vagy telefonon marketing célzattal (amelyhez a beleegyező nyilatkozat a játékba lépés pillanatában kerül jóváhagyásra), mely megkeresés érintheti ezen vállalatok termékeit, szolgáltatásait, illetve ajánlatait. A jelentkezők jóváhagyják ennek lehetőségét, amikor játékba lépnek a fődíjért. A nyeréshez nem szükséges semmiféle vásárlás, vagy egyéb szolgálat. A játékosoknak reklámozott termékek és szolgáltatások megvásárlása nem növeli esélyeiket a nyereményre. A játékosok bármikor visszavonhatják ezen beleegyezésüket egy e-mail kérelem formájában, amelyet az
info@lukentum.com címre kell elküldeniük.

Tárgy: Kilépés
Valamennyi játékostól elvárt, hogy a sorsolásban való részvételük ideje alatt megfelelő magatartást tanúsítsanak. A szponzor fenntartja a jogot, hogy diszkvalifikálja azon jelentkezőket, akik, a szponzor kizárólagos megítélése alapján, erkölcsileg nem helyénvaló, illetve, amely a szponzort és a jelentkezőt nyilvános vitába vagy botrányba keverheti, illetve nevetség tárgyává teheti, vagy amely a szponzor vagy annak termékeinek vagy szolgáltatásainak hírnevét vagy sikerét sértheti.

A szponzornak nincs joga lefújni a sorsolást, amennyiben az egyszer meghirdetésre került. A szponzor kizárhat bármely versenyzőt a sorsoláson való részvételből, amennyiben a szponzor, kizárólagos meghatározása alapján, úgy találja, hogy a játékos megpróbálja aláásni a sorsolás jogszerű lefolyását csalás, megtévesztés, vagy bármi egyéb sportszerűtlen tevékenység által, vagy zavarja, fenyegeti vagy sérti a többi résztvevőt, vagy a szponzor munkatársait.

FIGYELEM: BÁRMILYEN PRÓBÁLKOZÁS BÁRMELY SZEMÉLY RÉSZÉRŐL, AMELY ARRA IRÁNYUL, HOGY SZÁNDÉKOSÁN MEGKÁROSÍTSA BÁRMELY WEBOLDALT, AMELYIK ÉRINTETT A SORSOLÁSBAN, VAGY HOGY ALÁÁSSA A SORSOLÁS JOGSZERŰ LEFOLYÁSÁT, KIMERÍTI A BŰNÜGYI ÉS POLGÁRI TÖRVÉNYEK MEGSÉRTÉSÉT, ÉS AMENNYIBEN ILYESFAJTA KÍSÉRLET TÖRTÉNIK, A SZPONZOR FENNTARTJA A JOGOT, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÖVETELJEN AZ ADOTT SZEMÉLYTŐL, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG.

Nem minősül a fentebbi jogokról való lemondásnak, ha a szponzor képtelen betartatni a korábban említett szabályok bármelyikét.

8.- Felelősség: A játékban való részvétellel a résztvevő jóváhagyja, hogy sem a szponzor, sem annak részvényesei, partnercégei, leányvállalatai, képviselői, konzulensei, szerződéskötői, jogi tanácsadói, PR munkatársai és marketingesei, ügynökei nem felelősek az alábbiakért:

a. Semmiféle nem megfelelő vagy pontatlan információért, függetlenül attól, hogy a résztvevő hibájából történt, nyomtatási hiba miatt, vagy bármi egyéb tényező miatt, amelynek köze van a sorsoláshoz, vagy felhasználásra kerül a sorsolás alatt.

b. Bárminemű technikai hibáért, beleértve többek között a meghibásodásokat, a megszakadásokat, a telefonhálózat vagy a hardver- illetve szoftverhálózat megszakadását.
c. Jogosulatlan emberi beavatkozásért a sorsolás vagy a jelentkezési folyamat bármely részében.
d. Technikai vagy emberi hibáért, amely alkalmasint előfordulhat a sorsolás adminisztrációja illetve a jelentkezések feldolgozása során, vagy
e. Amilyen mértékben a törvény megengedi, sérülésekért, veszteségekért, vagy bárminemű kárért személyekkel szemben, ideértve a halálesetet is, vagy vagyontárgyakkal szemben, mely közvetve vagy közvetlenül a játékosnak a sorsolásban való részvételéből származik, illetve tartalmak letöltéséből, nyeremények elfogadásából, birtoklásából, valamint annak helyes, illetve helytelen használatából.

A játékban való részvétellel a résztvevők beleegyeznek, hogy a fent említett felek semmiféle felelősséggel nem rendelkeznek, és felelősségre nem vonhatók a résztvevők által, reklámjogokért, hírnévrontásért, illetve személyiségi jogok megsértéséért. A fent említett felek nem felelősek, amennyiben a nyereményt nem lehet felhasználni a foglalás törlése, késés, valamint háborúk, természeti katasztrófák, időjárás, vagy terrorizmus okozta fennakadások miatt.

9.- Reklámjogok biztosítása: Kivéve ott, ahol a törvény tiltja, a nyertes biztosítja a szponzor felé (és ezen biztosíték írásban is megerősítésre kell, hogy kerüljön, amennyiben a szponzor úgy kívánja), az anyavállalata és valamennyi leányvállalata felé, továbbá partnerei, munkatársai, marketingesei, beszállítói, stb. felé, illetve azok felé, akik az ő felügyelete alatt dolgoznak, a jogot és engedélyt, hogy bármikor kinyomtassa, publikálja, hirdesse, felhasználja világszerte, bármilyen kommunikációs csatornán, amely ma ismert és azokon is, amelyek csak eztán kerülnek kifejlesztésre, ideértve többek között a világhálót, a nyertes nevét, fotóját, lakhelyét, hangját, véleményét, illetve életrajzi adatait reklámcélokból, valamint üzleti és promóciós célzattal (ideértve a nevének közzétételét a televízióban és a rádióban), mindenféle további átgondolás, térítés, engedély, vagy értesítés nélkül.

10.- Vitahelyzetek: A törvény által megengedett mértékben a résztvevő beleegyezik, hogy (1) bárminemű vita, követelés és eljárás, amely jelen sorsolásból eredeztethető, vagy ahhoz kapcsolódik, egyénileg kerül megoldásra, csoportos megmozdulások nélkül, és csak és kizárólag Budapest bíróságain; (2) mindennemű követelés, ítélet, és díjazás tárgyát csak és kizárólag pénzbeli veszteségek képezhetik, ideértve a sorsoláson való részvételből származó költségeket, és semmi esetre sem vonhatók ide az ügyvédi költségek; (3) a résztvevő semmilyen körülmények között nem részesülhet kárpótlásban, és ezennel lemond minden erre vonatkozó jogáról, szándékos, közvetett, vagy véletlen módon elszenvedett károkért (amely nem közvetlen pénzbeli veszteség).

Valamennyi felmerülő ügy és kérdés, amely ezen hivatalos szabályzat felépítésére, érvényességére, értelmezésére, és érvényre juttathatóságára vonatkozik, valamint a résztvevő és a szponzor jogai és kötelezettségei a sorsolással kapcsolatban, Magyarország törvényeivel összhangban és ezeket követve kell, hogy elrendeződjék, anélkül, hogy bármilyen egyéb törvénykezés rendeletei érvényre juthatnának.

11. – Személyiségi jogok: A jelentkezőtől kapott információ a szponzor személyiségi jog-politikájának megfelelően kezelendő.

12. – A hivatalos szabályzat, és a nyertesek listája: A hivatalos szabályzat másolata, illetve a nyertesek neveit, valamint lakóhelyüket (kilencven (90) nappal a sorsolás után válik elérhetővé), megtalálható a http://www.lukentum.com/ajandek-nyertese/ oldalon, vagy lekérhető üzenet formájában a lukentum@lukentum.com e-mail címen.

13.- Egyéb: Valamennyi név és lakcím, amely a sorsolás során összegyűlik, felhasználható további szolgáltatások népszerűsítésére.
Jelen sorsolás se nem minősül üzleti ajánlatnak, sem pedig felhívásnak azon személyek felé, akik olyan területen laknak, ahol a regisztrációs feltételek nem teljesültek. A nyerési esélyek a résztvevő tartózkodási országától függnek.

keep2porn.net shemale777.com dominationworld.com