Játékszabályzat |
header_image
Your search results

Játékszabályzat

Hivatalos játékszabályzat

A Lukentum.com/ajandek OLDALRÓL

A Lukentum.com nyereményei: 

2 db egyenként 20.000 forintos WizzAir utalvány

1 db 7.000 forint értékű El Asador de Pata Negra éttermi utalvány

1 db 5.000 forint értékű Világjáró Magazin éves előfizetés 

 A sorsolásra történő jelentkezés 2017.09.21 13-kor kezdődik, greenwichi idő szerint, a meghirdetés napján, és a sorsolás: 2017. október 11-én, a győzteseket e-mailben értesítjük.

Megtalálható ezen az oldalon: http://www.lukentum.com/jatekszabalyzat (“A sorsolás időtartama”).

1.- A játék feltételei: http://www.lukentum.com (a “Sorsolás”) nyitva áll mindenki előtt, aki jogilag magyar állampolgárnak minősül, és a helyi jogszabályozás szerint nagykorú a játékba lépés pillanatában. Amennyiben egy Magyarországon kívülről érkező pályázó esélyessé válik a győzelemre, úgy az illetőt alávetjük a „Nyertes kiválasztása és értesítése” részben taglalt folyamatnak.

A Lukentum.com munkatársai és vezetői, vagy bárki a társvállalataiktól (vagy leányvállalatoktól), tagok, képviselők, konzulensek, szerződéskötők, jogi tanácsadók, reklámügynökök, PR-osok, promóciós ügynökök, marketingügynökségek, valamint közvetlen családtagjaik (feleségek, férjek, szülők, gyermekek, testvérek, valamint az ő házastársaik, függetlenül attól, hol élnek), illetve mindazok, akik velük egy háztartásban élnek nem vehetnek részt a játékban. A játékban való részvétellel a résztvevő teljes mértékben elfogadja a Játékszabályzatot, valamint a szponzor döntéseit, amelyek végérvényűnek én döntő erejűnek minősülnek a Sorsolás tekintetében. A szponzor fenntartja a jogot, hogy megítélje a nyertes jogosultságát a nyereményre. Valamennyi jelentkezés, amely ellentmond ezeknek a szabályoknak („Hivatalos Játékszabályzat”), semmisnek tekintendő, ahogyan abban az esetben is, ha a helyi jogszabályok tiltják vagy korlátozzák az efféle nyereményjátékokat.

2.- Játékba lépés: Hogy megnyerhessék a nyeremények egyikét, a résztvevők („Résztvevők”) a sorsolási időszak alatt bármikor játékba léphetnek, ha megfelelően és hiánytalanul kitöltik a http://www.lukentum.com/ajandek (a „Weboldal”) oldalon található kérdőívet. EGY ADOTT SORSOLÁSI IDŐSZAKON BELÜL EGY SZEMÉLY CSAK EGYSZER NEVEZHET. Amennyiben egy személytől több jelentkezés is érkezik, úgy csak az első jelentkezést fogjuk érvényesnek tekinteni. Amennyiben vitahelyzet alakulna ki a jelentkezések körül, a jelentkező a jelentkezéskor megadott e-mail címhez tartozó jogos felhasználó lesz. A jogos e-mail fiók tulajdonos az a személy, akinek neve hozzá van rendelve az adott e-mail címhez az internetszolgáltató vagy az internetes levelezőrendszert működtető cég által, vagy rendelkezik domain névvel, melyet az adott e-mail címmel regisztráltak.

3.- A nyertes kiválasztása és értesítése / esélyek:  A szponzor húzással kiválaszt négy (4) potenciális nyertest a játékosok neveit tartalmazó edényből, akiknek a jelentkezése sikeresen beérkezett a sorsolási időszak végéig. A húzás dátuma és időpontja megtalálható ezen az oldalon: http://www.lukentum.com/koszonjuk/. A nyerési esélyek attól függnek, hány jelentkezés érkezett be hozzánk a húzás pillanatáig. A játékosoknak nem kell személyesen jelen lenniük, hogy nyerjenek.

A potenciális nyerteseket e-mailben és / vagy Facebook üzenet formájában értesítjük minden húzás alkalmával, hét (7) napon belül, miután megtörtént maga a húzás, és tudomására hozzuk, hogy lehetősége van nyerni.

Amennyiben egy Facebook üzenet vagy egy e-mail nem kerül megválaszolásra 3 próbálkozás után, vagy ha az e-mail üzenet kézbesíthetetlennek bizonyul, vagy ha a potenciális nyertes kizárásra kerül, vagy bármilyen egyéb módon megfosztódik nyerési esélyétől, vagy ha öt (5) napon belül visszautasítja a nyeremény elfogadását, vagy ha megtagadja, vagy nem képes megfelelni az átvételi követelményeknek, melyeket lentebb részletezünk, a díjat visszavesszük tőle, és egy másik lehetséges nyertest választunk véletlenszerűen, a fennmaradó játékosok közül.

4.- Átvételi követelmények:A lehetséges nyertesnek meg kell felelnie valamennyi alábbi feltételnek, hogy hivatalos nyertessé válhasson: a) Küldenie kell magáról egy nem túl régi fényképet JPG formátumban. b) Alá kell írnia egy nyilatkozatot a kiválaszthatóságáról, felelősségéről, valamint a reklámozás jogáról (ahol ezt a törvény engedélyezi), 10 napon belül az értesítést követően (amint az a „Felelősségnyilatkozat” résznél olvasható).

5.- A nyeremények: 

2 db egyenként 20.000 forintos WizzAir utalvány

1 db 7.000 forint értékű El Asador de Pata Negra éttermi utalvány

1 db 5.000 forint értékű Világjáró Magazin éves előfizetés

6.-  Megszorítások: A szponzor fenntartja a jogot, hogy csak egy meghatározott számú díjat sorsoljon ki, véletlenszerű húzás által kiválasztott, korábban még nem díjazott résztvevők körében. Egy jelentkezőnek csak egy (1) nyeremény kerülhet kisorsolásra, ahogyan háztartásonként is csak egy nyeremény találhat gazdára. A nyertesek kikerülnek a további húzásokból, és többé nem lesz lehetőségük díjakat nyerni. 

A nyereménnyel kapcsolatos részletek kizárólag a szponzorra tartoznak. A szponzort a törvény kötelezi, hogy információt adjon ki a nyereményről, amennyiben szükséges.

7.- ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: A szponzor, valamint a neki dolgozó vállalatok megkereshetik a jelentkezőket e-mailben, levélben, vagy telefonon marketing célzattal (amelyhez a beleegyező nyilatkozat a játékba lépés pillanatában kerül jóváhagyásra), mely megkeresés érintheti ezen vállalatok termékeit, szolgáltatásait, illetve ajánlatait. A jelentkezők jóváhagyják ennek lehetőségét, amikor játékba lépnek a fődíjért. A nyeréshez nem szükséges semmiféle vásárlás, vagy egyéb szolgálat. A játékosoknak reklámozott termékek és szolgáltatások megvásárlása nem növeli esélyeiket a nyereményre. A játékosok bármikor visszavonhatják ezen beleegyezésüket egy e-mail kérelem formájában, amelyet az lukentum@lukentum.com címre kell elküldeniük.

Tárgy: Kilépés. Valamennyi játékostól elvárt, hogy a sorsolásban való részvételük ideje alatt megfelelő magatartást tanúsítsanak. A szponzor fenntartja a jogot, hogy diszkvalifikálja azon jelentkezőket, akik, a szponzor kizárólagos megítélése alapján, erkölcsileg nem helyénvaló, illetve, amely a szponzort és a jelentkezőt nyilvános vitába vagy botrányba keverheti, illetve nevetség tárgyává teheti, vagy amely a szponzor vagy annak termékeinek vagy szolgáltatásainak hírnevét vagy sikerét sértheti.

A szponzornak nincs joga lefújni a sorsolást, amennyiben az egyszer meghirdetésre került. A szponzor kizárhat bármely versenyzőt a sorsoláson való részvételből, amennyiben a szponzor, kizárólagos meghatározása alapján, úgy találja, hogy a játékos megpróbálja aláásni a sorsolás jogszerű lefolyását csalás, megtévesztés, vagy bármi egyéb sportszerűtlen tevékenység által, vagy zavarja, fenyegeti vagy sérti a többi résztvevőt, vagy a szponzor munkatársait.

FIGYELEM: BÁRMILYEN PRÓBÁLKOZÁS BÁRMELY SZEMÉLY RÉSZÉRŐL, AMELY ARRA IRÁNYUL, HOGY SZÁNDÉKOSÁN MEGKÁROSÍTSA BÁRMELY WEBOLDALT, AMELYIK ÉRINTETT A SORSOLÁSBAN, VAGY HOGY ALÁÁSSA A SORSOLÁS JOGSZERŰ LEFOLYÁSÁT, KIMERÍTI A BŰNÜGYI ÉS POLGÁRI TÖRVÉNYEK MEGSÉRTÉSÉT, ÉS AMENNYIBEN ILYESFAJTA KÍSÉRLET TÖRTÉNIK, A SZPONZOR FENNTARTJA A JOGOT, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÖVETELJEN AZ ADOTT SZEMÉLYTŐL, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG.

Nem minősül a fentebbi jogokról való lemondásnak, ha a szponzor képtelen betartatni a korábban említett szabályok bármelyikét.

8.- Felelősség: A játékban való részvétellel a résztvevő jóváhagyja, hogy sem a szponzor, sem annak részvényesei, partnercégei, leányvállalatai, képviselői, konzulensei, szerződéskötői, jogi tanácsadói, PR munkatársai és marketingesei, ügynökei nem felelősek az alábbiakért:

  1. Semmiféle nem megfelelő vagy pontatlan információért, függetlenül attól, hogy a résztvevő hibájából történt, nyomtatási hiba miatt, vagy bármi egyéb tényező miatt, amelynek köze van a sorsoláshoz, vagy felhasználásra kerül a sorsolás alatt.
  2. Bárminemű technikai hibáért, beleértve többek között a meghibásodásokat, a megszakadásokat, a telefonhálózat vagy a hardver- illetve szoftverhálózat megszakadását.
  3. Jogosulatlan emberi beavatkozásért a sorsolás vagy a jelentkezési folyamat bármely részében.
  4. Technikai vagy emberi hibáért, amely alkalmasint előfordulhat a sorsolás adminisztrációja illetve a jelentkezések feldolgozása során, vagy
  5. Amilyen mértékben a törvény megengedi, sérülésekért, veszteségekért, vagy bárminemű kárért személyekkel szemben, ideértve a halálesetet is, vagy vagyontárgyakkal szemben, mely közvetve vagy közvetlenül a játékosnak a sorsolásban való részvételéből származik, illetve tartalmak letöltéséből, nyeremények elfogadásából, birtoklásából, valamint annak helyes, illetve helytelen használatából.

A játékban való részvétellel a résztvevők beleegyeznek, hogy a fent említett felek semmiféle felelősséggel nem rendelkeznek, és felelősségre nem vonhatók a résztvevők által, reklámjogokért, hírnévrontásért, illetve személyiségi jogok megsértéséért. A fent említett felek nem felelősek, amennyiben a nyereményt nem lehet felhasználni a foglalás törlése, késés, valamint háborúk, természeti katasztrófák, időjárás, vagy terrorizmus okozta fennakadások miatt.

9.- Reklámjogok biztosítása: Kivéve ott, ahol a törvény tiltja, a nyertes biztosítja a szponzor felé (és ezen biztosíték írásban is megerősítésre kell, hogy kerüljön, amennyiben a szponzor úgy kívánja), az anyavállalata és valamennyi leányvállalata felé, továbbá partnerei, munkatársai, marketingesei, beszállítói, stb. felé, illetve azok felé, akik az ő felügyelete alatt dolgoznak, a jogot és engedélyt, hogy bármikor kinyomtassa, publikálja, hirdesse, felhasználja világszerte, bármilyen kommunikációs csatornán, amely ma ismert és azokon is, amelyek csak eztán kerülnek kifejlesztésre, ideértve többek között a világhálót, a nyertes nevét, fotóját, lakhelyét, hangját, véleményét, illetve életrajzi adatait reklámcélokból, valamint üzleti és promóciós célzattal (ideértve a nevének közzétételét a televízióban és a rádióban), mindenféle további átgondolás, térítés, engedély, vagy értesítés nélkül.

10.- Vitahelyzetek: A törvény által megengedett mértékben a résztvevő beleegyezik, hogy (1) bárminemű vita, követelés és eljárás, amely jelen sorsolásból eredeztethető, vagy ahhoz kapcsolódik, egyénileg kerül megoldásra, csoportos megmozdulások nélkül, és csak és kizárólag Budapest bíróságain; (2) mindennemű követelés, ítélet, és díjazás tárgyát csak és kizárólag pénzbeli veszteségek képezhetik, ideértve a sorsoláson való részvételből származó költségeket, és semmi esetre sem vonhatók ide az ügyvédi költségek; (3) a résztvevő semmilyen körülmények között nem részesülhet kárpótlásban, és ezennel lemond minden erre vonatkozó jogáról, szándékos, közvetett, vagy véletlen módon elszenvedett károkért (amely nem közvetlen pénzbeli veszteség).

Valamennyi felmerülő ügy és kérdés, amely ezen hivatalos szabályzat felépítésére, érvényességére, értelmezésére, és érvényre juttathatóságára vonatkozik, valamint a résztvevő és a szponzor jogai és kötelezettségei a sorsolással kapcsolatban, Magyarország törvényeivel összhangban és ezeket követve kell, hogy elrendeződjék, anélkül, hogy bármilyen egyéb törvénykezés rendeletei érvényre juthatnának.

11.-  Személyiségi jogok: A jelentkezőtől kapott információ a szponzor személyiségi jog-politikájának megfelelően kezelendő.

12.-A hivatalos szabályzat, és a nyertesek listája: A hivatalos szabályzat másolata, illetve a nyertesek neveit, valamint lakóhelyüket (kilencven (90) nappal a sorsolás után válik elérhetővé), ami lekérhető üzenet formájában a lukentum@lukentum.com e-mail címen.

13.- Egyéb: Valamennyi név és lakcím, amely a sorsolás során összegyűlik, felhasználható további szolgáltatások népszerűsítésére.

Jelen sorsolás se nem minősül üzleti ajánlatnak, sem pedig felhívásnak azon személyek felé, akik olyan területen laknak, ahol a regisztrációs feltételek nem teljesültek. A nyerési esélyek a résztvevő tartózkodási országától függnek.

 

 

keep2porn.net shemale777.com dominationworld.com